Strona internetowa IV EDYCJI KONKURSU WIEDZY PRAWNO – EKONOMICZNEJ „Prawne
i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”

Partner Konkursu – Narodowy Bank Polski

znak_nbp_projekt_realizowany

Partnerem IV Edycji Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej oraz seminarium tematycznego pt. „Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych” Narodowy Bank Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi obszarami działalności Narodowego Banku Polskiego na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/

Patroni honorowi Konkursu

honorowy_kolor
ZNAK_MIASTO_PION
image description
logo_-wojewoda_zachodniopomorski
logo760

Uprzejmie informujemy, iż termin zgłoszenie udziału w IV Edycji Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej oraz w seminarium tematycznym jest przedłużony do dnia 15 października 2017 r.

plakat-konkurs

Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej pt. „Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”  jest już IV edycją ww. Konkursu organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy partnerstwie Narodowego Banku Polskiego.

Celem głównym Konkursu jest popularyzowanie wiedzy prawnej i ekonomicznej, kształtowanie świadomości prawnej i ekonomicznej, wspieranie i rozwijanie kształcenia prawno-ekonomicznego, a także rozwijanie umiejętności interpretacji przepisów prawa oraz wykorzystania wiedzy prawnej i ekonomicznej w praktyce. Celami szczegółowymi Konkursu są:

  1. propagowanie kultury prawnej przez zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu charakterystyki polskiego systemu prawnego i finansowego, w tym źródeł i gałęzi prawa, podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności środków i mechanizmów ochrony praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji RP,
  2. zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie oraz propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania przez zdobycie wiedzy z zakresu makroekonomii, mikroekonomii i podstaw przedsiębiorczości, konstrukcji systemu finansowego i jego funkcjonowania, gospodarki rynkowej,
  3. upowszechnienie szczegółowej wiedzy prawnej i ekonomicznej, zwłaszcza związanej z prawnym i ekonomicznym ujęciem pieniądza i instytucji prawa papierów wartościowych, tj. wiedzy obejmującej obszar polityki pieniężnej, stabilności systemu finansowego, funkcji i zadań Narodowego Banku Polskiego, roli państwa w gospodarce rynkowej, inflacji, papierów wartościowych, podstawowych instrumentów rynku kapitałowego, podstawowych produktów bankowych, ryzyka kursowego, mikroekonomii oraz makroekonomii.

IV edycja Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. Pisemnego (24 listopada 2017 r.), w czasie którego Uczestnicy Konkursu rozwiązują test jednokrotnego wyboru zawierający 50 pytań. Test składa się z 25 pytań z zakresu ekonomii oraz 25 pytań z zakresu prawa.
  2. Ustnego (8 grudnia 2017 r.), w którym udział weźmie dziesięciu Uczestników z najlepszym wynikiem pisemnego etapu Konkursu. Uczestnicy będą rywalizować o nagrody rzeczowe, przy czym każdy z zakwalifikowanych do ustnego etapu Uczestników wygrywa nagrodę w postaci wycieczki do Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie.

W trakcie pisemnego etapu Konkursu opiekuni merytoryczni Uczestników będą mogli wysłuchać wykładu w ramach seminarium tematycznego pt. „Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”. Wykład wygłoszą: prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski oraz dr Wojciech Bożek

Wyniki Konkursu oraz sprawozdanie z Konkursu i seminarium tematycznego zostanie opublikowane w Czasopiśmie naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – Acta Iuris Stetinensis.

Kontakt:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Narutowicza 17A,

70-240 Szczecin

adres e-mail: Konkurs2017@wpiaus.pl

tel. 91 444 28 26

fax. 91 444 28 46

Koordynatorzy Konkursu:

dr Wojciech Bożek

adres e-mail: wojciech.bozek@wpiaus.pl

tel. 91 444 28 13

dr Katarzyna Dadańska

adres e-mail: katarzyna.dadanska@wpiaus.pl

tel. 91 444 28 76