Strona internetowa IV EDYCJI KONKURSU WIEDZY PRAWNO – EKONOMICZNEJ „Prawne
i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”

Partner Konkursu – Narodowy Bank Polski

znak_nbp_projekt_realizowany

Partnerem IV Edycji Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej oraz seminarium tematycznego pt. „Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych” Narodowy Bank Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi obszarami działalności Narodowego Banku Polskiego na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/

Patroni honorowi Konkursu

honorowy_kolor
ZNAK_MIASTO_PION
image description
logo_-wojewoda_zachodniopomorski
logo760

 

Wykaz literatury:

 

  1. M. Burda, Ch. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski. Warszawa 2000.
  2. M. Droba, Podstawy prawa. Prawoznawstwo. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne, Warszawa 2008.
  3. A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Warszawa 2012.
  4. C. Kosikowski, Finanse publiczne i prawo finansowe. Zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne, Warszawa 2013.
  5. C. Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Warszawa 2014.
  6. R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, Warszawa 2016.
  7. Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Warszawa 2017.
  8. A. Sopoćko, Rynkowe instrumenty finansowe, Warszawa 2016.
  9. A. Szumański (red.), Prawo papierów wartościowych, Tom 18, , Warszawa 2016.

Kontakt:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Narutowicza 17A,

70-240 Szczecin

adres e-mail: Konkurs2017@wpiaus.pl

tel. 91 444 28 26

fax. 91 444 28 46

Koordynatorzy Konkursu:

dr Wojciech Bożek

adres e-mail: wojciech.bozek@wpiaus.pl

tel. 91 444 28 13

dr Katarzyna Dadańska

adres e-mail: katarzyna.dadanska@wpiaus.pl

tel. 91 444 28 76