Strona internetowa IV EDYCJI KONKURSU WIEDZY PRAWNO – EKONOMICZNEJ „Prawne
i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”

Partner Konkursu – Narodowy Bank Polski

znak_nbp_projekt_realizowany

Partnerem IV Edycji Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej oraz seminarium tematycznego pt. „Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych” Narodowy Bank Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi obszarami działalności Narodowego Banku Polskiego na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/

Patroni honorowi Konkursu

honorowy_kolor
ZNAK_MIASTO_PION
image description
logo_-wojewoda_zachodniopomorski
logo760

Zaproszenie do uczestnictwa

w IV edycji Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej

„Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”

 

Szanowni Państwo,

wzorem lat ubiegłych mam zaszczyt zaprosić uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”.

Jednocześnie pragnę zaprosić opiekunów przybyłych wraz z uczniami Państwa szkoły na seminarium tematyczne pod nazwą „Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”, w trakcie którego wykład wygłosi Pan prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski.

Partnerem Konkursu oraz seminarium tematycznego jest Narodowy Bank Polski.

Celem konkursu i seminarium jest upowszechnianie wiedzy prawno-ekonomicznej, propagowanie kultury prawnej, zasad racjonalnego gospodarowania oraz rozwijanie zainteresowań związanych z tą problematyką. W tym roku w ramach Konkursu jego organizatorzy chcieliby położyć nacisk na propagowanie wśród młodzieży szczegółowej wiedzy prawnej i ekonomicznej z zakresu m.in. polityki pieniężnej, banku centralnego państwa, historii, wartości i roli pieniądza, papierów wartościowych, rynku kapitałowego, podaży, popytu (makroekonomia i mikroekonomia). Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Uczestnicy konkursu oraz seminarium tematycznego otrzymają certyfikaty uczestnictwa, a laureaci okolicznościowe dyplomy oraz interesujące nagrody rzeczowe. Jedną z nagród dla uczestników drugiego etapu konkursu jest wycieczka do Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka.

Karty zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać mailowo do dnia 30 września 2017 r. na adres: Konkurs2017@wpiaus.pl. Zgłoszenie do konkursu powinno obejmować  dane personalne maksymalnie 5 uczniów danej szkoły zainteresowanych uczestnictwem w konkursie oraz dane personalne biorącego udział w seminarium opiekuna (karta zgłoszenia w załączeniu).

Pierwszy etap konkursu oraz seminarium tematyczne są zaplanowane na dzień 24 listopada 2017 r. Drugi etap konkursu odbędzie się dnia 8 grudnia 2017 r.

Regulamin konkursu, zakres zagadnień i spis literatury zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu, która zostanie uruchomiona do 30 czerwca 2017 r. oraz na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego: www.wpiaus.pl.

 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Kontakt:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Narutowicza 17A,

70-240 Szczecin

adres e-mail: Konkurs2017@wpiaus.pl

tel. 91 444 28 26

fax. 91 444 28 46

Koordynatorzy Konkursu:

dr Wojciech Bożek

adres e-mail: wojciech.bozek@wpiaus.pl

tel. 91 444 28 13

dr Katarzyna Dadańska

adres e-mail: katarzyna.dadanska@wpiaus.pl

tel. 91 444 28 76